English Svenska Dansk Norsk

 

Master

Lokalt ägarskap, centralt initiativ

Master är ett extrakonto för att sprida information till de avdelningar som har sina egna konton. I stora organisationer kan kombinationen av lokala konton och ett centralt Master-konto vara fördelaktigt.


Lokalt ägande av lokala skärmar

Lokala kontor, verkstäder, fabriker och andra kan skapa konton med skärmar och användare. De får 30 dagars testperiod, och väljer efter detta en prisplan som passar dem.

Alla konton styr sig själva, har lokala användare och visar lokal information. I tillägg visas den information som huvudkontorets Master-konto har publicerat för dem.

“Huvudkontorfunktion” och centralt initiativ

Master-kontot är kontot för huvudkontoret; Från Master-kontot kan man sprida gemensam information till skärmar i hela organisationen med några enkla knapptryckningar. Man kan också anpassa inställning och layout av alla skärmar i organisationen.

Gratis Master-konto utan egna skärmar

Master-kontot är gratis - det fungerar som en gemensam funktion för vanliga konton som följer vanliga prisplaner. Det har inga egna skärmar, men kan publicera anslag till skärmar på konton som kopplas till detta Master-kontot. Det finns inga begränsningar på hur många vanliga konton du kan koppla till ett Master-konto. Du kan gärna kombinera Master med Flexi-konton.

Kom igång!

  1. Skapa ett nytt konto utan skärmar, som du kallar något med Master.
  2. Ta kontakt med oss på support@pintomind.com och be oss om att göra det aktuella kontot till ett Master-konto.
  3. Administratörer från de vanliga kontona behöver sedan ta kontakt med oss på support@pintomind.com för att ge tillåtelse till att deras konton kopplas till Master-kontot.