English Svenska Dansk Norsk
Hjälpsidor för PinToMind⚠️  Den här sidan är gammal. Du hittar de gällande villkoren här.


Betingelser for PinToMind

Kortversjon

Vi (Favo AS) driver web­tjenesten PinToMind, og vi håper du liker og vil bruke denne. PinToMind er en applikasjon laget for å vise og administrere innhold på infoskjermer. Våre tjenester er basert på abonnement. PinToMind er laget for å gi deg så mye kontroll og eierskap over hva som foregår på skjermene (kontoen) som mulig, og vi oppfordrer deg til å bruke tjenesten kreativt. Samtidig: Vær ansvarlig i det du publiserer! Vær spesielt oppmerksom på at ikke­-tillatt innhold som er nevnt nedenfor ikke vises på dine skjermer / din konto, eller blir linket til fra din konto (f.eks. spam, virus eller hatefullt innhold). Hvis du finner et PinToMind-oppslag som du mener bryter våre vilkår for bruk, vennligst gi oss beskjed via support.

Vilkår for bruk av tjenesten

Følgende vilkår og betingelser regulerer all bruk av PinToMind og alt innhold, tjenester og produkter tilgjengelig på eller via nettsiden.

Nettsiden eies og drives av FAVO AS (incorporated). Tjenesten tilbys under forutsetning av godkjennelse, uten forbehold, av alle vilkårene og betingelsene, og alle andre driftsregler, lover, reguleringer (inkludert, og uten begrensning, FAVO AS personvernerklæring) og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen på dette nettstedet av FAVO AS (samlet kalt “Avtalen”).

Vennligst les denne avtalen nøye før du bruker nettsiden og tjenester derfra. Ved å bruke noen del av nettsiden og dets tjenester, godtar du å bli bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Hvis du ikke er enig i alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, får du ikke tilgang til nettstedet, eller bruke noen tjenester. Disse vilkårene er å anse som et tilbud fra FAVO AS, og aksept er uttrykkelig begrenset til disse vilkårene. Nettsiden er kun tilgjengelig for personer som er minst 13 år gamle.

1. Din PinToMind­-konto

Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten for alt innholdet på skjermene og oppslagene på kontoen din. Du er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på kontoen. FAVO AS vil ikke være ansvarlig for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra deg, herunder eventuelle skader av noe slag som er oppstått som følge av slike handlinger eller unnlatelser.

2. Ansvar bidragsytere og brukere

Hvis du driver en konto, publiserer til skjermene, eller på annen måte gjør (eller tillater en tredjepart å gjøre) materiale tilgjengelig ved hjelp av PinToMind­tjenesten (hvilken som helst type materiale; “innhold”), er du fullt ut ansvarlig for innholdet i, og eventuelle skader som følge av det innholdet. Dette gjelder uansett om det aktuelle innholdet utgjør tekst, grafikk, en lydfil, eller annet innhold.

Ved å gjøre innhold tilgjengelig, garanterer du at:

Ved å sende innhold til FAVO AS for inkludering på PinToMind­-kontoen din, gir du FAVO AS lisens til å reprodusere, modifisere, tilpasse og publisere innhold kun for det formål å vise og distribuere FAVO AS.

Uten å begrense noen av disse garantier, har FAVO AS rett (men ikke plikt) til å, i FAVO AS’s skjønn (i) nekte eller fjerne ethvert innhold som, i FAVO AS’s fornuftige mening, bryter FAVO AS’s politikk eller på noen måte er skadelig eller støtende, eller (ii) si opp eller nekte tilgang til og bruk av nettstedet til noen person eller enhet av en eller annen grunn, i FAVO AS’s etter eget skjønn. FAVO AS vil ikke ha noen plikt til å gi en tilbakebetaling av alle beløp som tidligere er betalt til FAVO AS.

3. Betaling og fornyelse

Generelt grunnlag

Du samtykker i å betale FAVO AS de månedlige eller årlige avgiftene angitt for nevnte tjeneste. Betalinger vil bli belastet på en forhåndsbetalingsbasis fra den dagen du registrerer deg og vil dekke bruken av denne tjenesten for en månedlig eller årlig tegningsperiode som angitt. Mottatte betalinger refunderes ikke.

Automatisk fornyelse

Med mindre du varsler FAVO AS før utløpet av gjeldende tegningsperiode at du vil avbryte abonnementet vil det automatisk bli fornyet og du gir oss tillatelse til å ta betalt for den da gjeldende årlige eller månedlige abonnementsavgift (samt eventuelle avgifter) ved hjelp av kredittkort eller annen betalingsform vi har registrert på deg.

Avbestilling og oppsigelse

Bare når du har klikket på lenke til “Avslutt konto”, har du faktisk kansellert PinToMind­kontoen din. En e­post eller telefon til oss anses ikke som en offisiell avslutning.

4. Ansvar for besøkende og brukere

FAVO AS har ikke sett over, og kan ikke se over, alt av materiale, inkludert dataprogrammer, lagt ut på alle PinToMind­-kontoer, og kan derfor ikke være ansvarlig for at materialets innhold, bruk eller effekter. Ved å opprettholde Tjenesten, representerer ikke FAVO AS eller antyder ikke FAVO AS at det gir sin tilslutning til materialet som blir lagt ut, eller at de mener slikt materiale å være nøyaktig, nyttig eller ikke-­skadelig.

Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som er nødvendige for å beskytte deg selv og dine datasystemer mot virus, ormer, trojanske hester og annet skadelig eller destruktivt innhold. PinToMind­-kontoen kan, uten at FAVO AS vet om det, inneholde innhold som på en eller annen måte er støtende eller uanstendig, samt innhold som inneholder tekniske unøyaktigheter, typografiske feil, og andre feil. Kontoen kan også inneholde materiale som krenker personvern eller ytringsfrihet, eller krenker immaterielle rettigheter og andre eiendomsrettigheter, av tredjeparter, eller nedlasting, kopiering eller bruk av disse er underlagt ytterligere vilkår og betingelser, uttrykte eller ikke uttrykte. FAVO AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som skyldes bruk av besøkende og brukere av PinToMind-­skjermer.

5. Innhold på andre nettsider

Vi har ikke sett over, og kan ikke se over, alt av materiale, inkludert dataprogrammer, som er gjort tilgjengelig gjennom nettsteder og wedsider som PinToMind linker til, og som linker til PinToMind. FAVO AS verken representerer eller antyder noen kontroll over ikke-­PinToMind-nettsteder og -websider, og er ikke ansvarlig for innholdet eller bruken av dem. Ved å koble til en ikke­-PinToMind nettside verken representerer eller antyder FAVO AS at det støtter et slikt nettsted eller en slik webside. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som er nødvendig for å beskytte deg selv og dine datasystemer mot virus, ormer, trojanske hester og annet skadelig eller destruktivt innhold. FAVO AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som følge av din bruk av ikke­-PinToMind nettsteder og websider.

6. Brudd på opphavsrett og DMCA Policy

Som FAVO AS ber andre om å respektere sine immaterielle rettigheter, respekterer det andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at materialet som ligger på eller er koblet til ved PinToMind. bryter opphavsretten din, blir du oppfordret til å varsle FAVO AS i samsvar med FAVO AS’ opphavsretts­policy. FAVO AS vil svare på alle slike varsel, blant annet som kreves eller når det ser som hensiktsmessig ved å fjerne krenkende materiale eller deaktivere alle koblinger til materiale som krenker opphavsretten. FAVO AS vil avslutte et medlems tilgang til og bruk av tjenesten dersom, under passende omstendigheter, et medlem er fast bestemt på å bli en krenker av opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører FAVO AS eller andre. I tilfelle av slik oppsigelse vil ikke FAVO AS ha noen plikt til å gi en tilbakebetaling av noen beløp som tidligere er betalt til FAVO AS.

7. Intellektuell eiendom

Denne avtalen overfører ikke fra FAVO AS til deg noen FAVO AS eller tredjeparts intellektuell eiendom, og alle rettigheter, tittel og interesser i og til slik eiendom vil forbli (som mellom partene) utelukkende med FAVO AS. FAVO AS, FAVO AS-logoen, Infoskjermen.no, Infoskjermen.no-­logoen</span>, PinToMind.com, PinToMind-logoen og alle andre varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med PinToMind, eller hjemmesiden er varemerker eller registrerte varemerker for FAVO AS eller FAVO AS’ lisensgivere. Andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med nettsiden kan være varemerker for andre tredjeparter. Din bruk av nettsiden gir deg ingen rett eller lisens til å reprodusere eller på annen måte bruke FAVO AS eller tredjeparts varemerker.

8. Reklame

FAVO AS forbeholder seg retten til å vise selskapets egen logo på skjermene / konto med mindre du har kjøpt et reklameløs oppgradering eller en Flexi­konto.

9. Navngivelse

FAVO AS forbeholder seg retten til å vise navngivelse linker som “Levert av PinToMind’, og skrifttype-navngivelse i skjermens bunntekst eller verktøylinjen.

10. Endringer

FAVO AS forbeholder seg retten til etter eget skjønn, å modifisere eller erstatte enhver del av denne avtalen. Det er ditt ansvar å sjekke denne avtalen jevnlig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til tjenesten etter kunngjøring av endringer i denne avtalen aksepterer disse endringene. FAVO AS kan også, i fremtiden, tilby nye tjenester og / eller funksjoner gjennom nettsiden (inkludert, utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og / eller tjenestene skal være underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

11. Oppsigelse

FAVO AS kan stenge tilgangen til hele eller deler av nettsiden til enhver tid, med eller uten grunn, med eller uten varsel, med øyeblikkelig virkning. Hvis du ønsker å si opp denne avtalen eller din PinToMind konto (hvis du har det), klikker du bare “avslutt konto” under innstillinger. Alle bestemmelsene i denne avtale som i sin natur skal overleve oppsigelse skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskap bestemmelser, garantiansvarsfraskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

12. Garantifraskrivelse

Nettsiden er gitt på en “som den er”­-basis. FAVO AS og dets leverandører og lisensgivere fraskriver seg herved alle garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning, garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke­-krenkelse. Verken FAVO AS eller dets leverandører og lisensgivere, gir noen garanti for at tjenesten vil være feilfri eller at tilgangen til tjenesten vil være kontinuerlig og uavbrutt. Du forstår at du laster ned fra, eller på annen måte skaffer innhold eller tjenester via tjenesten på eget ansvar og risiko.

13. Begrensning av erstatningsansvar

Under ingen omstendigheter vil FAVO AS eller dets leverandører eller lisensgivere, være ansvarlig når det gjelder ethvert saksområde i denne avtalen ved enhver kontrakt, uaktsomhet, objektivt ansvar eller annen juridisk eller rettferdig teori for: (i) noen spesielle, tilfeldige eller følgeskader, (ii) kostnadene ved anskaffelse av erstatnings­produkter eller ­tjenester, (iii) for brudd i bruk eller tap eller skade på data, eller (iv) for beløp som overstiger de som du har betalt til FAVO AS i henhold til denne avtalen i tolv (12) måneders periode før årsaken til handlingen. FAVO AS påtar seg intet ansvar for feil eller forsinkelse som skyldes forhold utenfor deres rimelige kontroll. Ovenstående skal ikke gjelde i den utstrekning det er forbudt ved lov.

14. Generell representasjon og garanti

Du bekrefter og garanterer at (i) din bruk av tjenesten vil være i strengt samsvar med FAVO AS’s personvern, med denne avtalen og alle gjeldende lover og forskrifter (inkludert uten begrensning lokale lover og regler i ditt land, stat, byen, eller andre statlige området, i forbindelse med atferd og akseptabelt innhold, og med alle gjeldende lover angående overføring av tekniske data eksportert fra USA, EU eller i landet der du bor) og (ii) din bruk av nettsiden vil ikke krenke eller underslå de immaterielle rettighetene til en tredjepart.

15. Skadeserstatning

Du aksepterer å holde skadesløse FAVO AS, dets entreprenører og lisensgivere, og deres respektive direktører, ledere, ansatte og agenter fra og mot alle krav og utgifter, inkludert advokathonorarer, som oppstår som følge av din bruk av tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til brudd på denne avtalen.

16. Diverse

Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom FAVO AS og deg angående dens innhold, og de kan bare endres ved skriftlig endring underskrevet av en autorisert direktør i FAVO AS, eller ved at FAVO AS legger ut en revidert versjon. Unntatt i den grad gjeldende lov, om noen, sier annet, denne avtalen, enher tilgang til eller bruk av tjenesten reguleres av lovgivningen i Norge unntatt sin konflikt mellom rettsprinsipper, og riktig arena for eventuelle tvister som oppstår fra eller knyttet til noen av disse vil være de statlige domstolene i Stavanger, Norge. Med unntak for krav om rettslig eller økonomisk erstatning eller krav vedrørende immaterielle rettigheter (som kan bringes inn i enhver kompetent domstol uten bokføring av en obligasjon), skal eventuelle tvister som oppstår under denne avtalen avgjøres endelig i samsvar med den omfattende voldgiftsregler ved Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) av tre voldgiftsdommere oppnevnt i samsvar med slike regler. Meklingen skal finne sted i Stavanger, Norge på engelsk og voldgiftsretten avgjørelse kan håndheves i enhver domstol. Den rådende parten i enhver handling eller prosedyrer for å håndheve denne avtalen skal ha rett til kostnader og advokathonorarer. Hvis noen del av denne avtalen er ugyldig eller ikke kan håndheves, vil denne delen tolkes å gjenspeile partenes opprinnelige intensjon, og de resterende delene vil forbli i full kraft og effekt. En fraskrivelse av enhver part av vilkårene i denne avtalen eller eventuelt mislighold av disse, i ethvert tilfelle, vil ikke frafalle vilkåret eller etterfølgende brudd av disse. Du kan tildele rettighetene dine under denne avtalen til enhver part som samtykker i, og godtar å være bundet av, dens vilkår; FAVO AS kan tildele sine rettigheter under denne avtalen uten vilkår.

Denne avtalen vil være bindende og vil være til fordel for partene, deres etterfølgere og tillatte tilordninger.

Personvern

Ditt personvern er veldig viktig for oss. I FAVO AS vi har noen grunnleggende prinsipper:

Nedenfor er våre retningslinjer for personvern som inkorporerer disse målene. Hvis du har spørsmål om å slette eller korrigere dine personlige data vennligst kontakt vårt support team. FAVO AS Inc. (“FAVO AS”) driver flere nettsider, inkludert favo.no, pintomind.com, infoskjermen.no. Det er FAVO AS’ politikk å respektere ditt privatliv vedrørende all informasjon vi får under driften av våre nettsider.

Web­tjeneste

Som de fleste nettside­operatører, samler FAVO AS ikke-­personlig identifiserende informasjon av den typen som nettlesere og servere vanligvis gjør tilgjengelig, slik som nettlesertype, språkinnstillinger, refererende nettsted, og dato og klokkeslett for hver besøkende forespørsel. FAVO AS’ formål ved å samle inn ikke­-personlig identifiserbar informasjon er å bedre forstå hvordan FAVO AS’ besøkende eller brukere bruker sin nettside. Fra tid til annen, kan FAVO AS slippe ut ikke­-personlig identifiserende informasjon samlet, for eksempel ved å publisere en rapport om trender i bruken av nettsiden.

FAVO AS samler også potensielt personlig identifiserende informasjon som Internet Protocol (IP)­-adresser for innloggede brukere av PinToMind­-kontoer. FAVO AS avslører bare innlogget bruker adressene under samme forhold som den bruker og avslører personlig identifiserende informasjon, som beskrevet nedenfor, med unntak av at konto­bruker­adresser er synlige og gis til administratorer av tjenesten.

Innsamling av personlig identifiserende informasjon

Enkelte besøkende til FAVO AS’ web­tjenester velger å samhandle med FAVO AS på måter som krever at FAVO AS samler personlig identifiserbar informasjon. Mengden og typen av informasjon som FAVO AS samler avhenger av arten av samspillet. For eksempel ber vi besøkende som registrerer en konto på PinToMind å oppgi et brukernavn og e­postadresse. De som deltar i transaksjoner med FAVO AS ­ ved å sette opp en konto, for eksempel ­ blir bedt om å gi ytterligere informasjon, blant annet som nødvendig personlig og finansiell informasjon som kreves for å behandle disse transaksjonene. I hvert tilfelle, samler FAVO AS slik informasjon bare i den utstrekning det er nødvendig eller hensiktsmessig for å oppfylle formålet med brukerens interaksjon med FAVO AS. FAVO AS oppgir ikke personlig identifiserende informasjon, annet enn som beskrevet nedenfor.

Aggregert statistikk

FAVO AS kan samle statistikk om atferden til brukere og besøkende til sine nettsteder. FAVO AS kan vise denne informasjonen offentlig eller gi det til andre. Men FAVO AS oppgir ikke personlig identifiserende informasjon, annet enn som beskrevet nedenfor.

Beskyttelse av visse personlig identifiserende informasjon

FAVO AS avslører potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon kun til de av sine ansatte, kontraktører og tilknyttede organisasjoner som (i) trenger å vite informasjonen for å behandle den på FAVO AS ‘vegne, eller til å yte tjenester tilgjengelig på FAVO AS’ nettsider, og (ii) som har blitt enige om ikke å offentliggjøre det til andre. Noen av de ansatte, kontraktører og tilknyttede organisasjoner kan befinne seg utenfor hjemlandet ditt, ved å bruke FAVO AS’ tjenester, gir du ditt samtykke til overføring av slik informasjon til dem. FAVO AS vil ikke leie ut eller selge potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon til noen. Annet enn til sine ansatte, kontraktører og tilknyttede organisasjoner, som beskrevet ovenfor, avslører FAVO AS potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon bare i respons til en stevning, rettskjennelse eller andre krav fra myndighetene, eller når FAVO AS mener i god tro at utlevering er nødvendig for å beskytte eiendom eller rettigheter av FAVO AS, tredjeparter eller allmennheten for øvrig. Hvis du er en registrert bruker av en PinToMind­konto og har fått en e­postadresse, kan FAVO AS av og til sende deg en e­post for å fortelle deg om nye funksjoner, oppfordre tilbakemelding, eller bare holde deg oppdatert med hva som skjer med FAVO AS og våre produkter. Vi bruker primært våre ulike produkter, blogger og nyhetsbrev for å formidle denne typen informasjon, så vi regner med å holde denne typen e­post på et minimumsnivå. Hvis du sender oss en forespørsel (for eksempel via en support e­post eller via en av våre tilbakekoblingsmekanismer), forbeholder vi oss retten til å publisere det for å hjelpe oss å avklare eller svare på forespørselen din, eller for å hjelpe oss å støtte andre brukere. FAVO AS tar alle tiltak som er nødvendig for å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, endring eller ødeleggelse av potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon.

Cookies

En cookie er en streng av informasjon som et nettsted lagrer på en besøkende eller brukerens datamaskin, og som besøkende eller brukerens nettleser gir til nettstedet hver gang de kommer </span>tilbake. FAVO AS bruker cookies for å hjelpe FAVO AS å identifisere og spore besøkende, deres bruk av FAVO AS’ hjemmeside og tjenester, og deres tilgangspreferanser. FAVO AS’s besøkende og brukere som ikke ønsker å ha cookies plassert på sine datamaskiner bør sette sine nettlesere til å avvise cookies før du bruker FAVO AS sine nettsider og tjenester, med den ulempen at visse funksjoner i FAVO AS nettsider og tjenester ikke kan fungere skikkelig uten hjelp av cookies.

Forretningsoverføringer

Hvis FAVO AS, eller en vesentlig del av sine eiendeler, ble kjøpt opp, eller i det usannsynlige tilfellet at FAVO AS avslutter virksomheten eller går konkurs, ville brukerinformasjon være en av de aktiva som er overført eller overtas av en tredjepart. Du erkjenner at slike overføringer kan forekomme, og at enhver erverver av FAVO AS kan fortsette å bruke din personlige informasjon som beskrevet i denne avtalen.

Reklame

Reklame som vises på noen av våre nettsteder kan bli levert til brukerne ved annonsepartnere, som kan sette cookies. Disse informasjonskapslene tillater at reklame­serveren gjenkjenner datamaskinen din hver gang de sender deg en nettannonse for å samle informasjon om deg eller andre som bruker datamaskinen. Denne informasjonen gjør annonsenettverk i stand til, blant annet å levere målrettede annonser som de mener vil være mest interessant for deg. Denne personvernerklæringen dekker bruk av informasjonskapsler ved FAVO AS og dekker ikke bruk av cookies av noen annonsører.

Tredjepartslenker

Av og til, strengt etter vårt skjønn, kan vi inkludere eller tilby tredjeparts produkter av tjenester på vårt nettsted. Disse tredjeparts nettsteder og tjenester har uavhengige retningslinjer for personvern. Vi har derfor ikke ansvar for innholdet og aktivitetene til disse nettstedene. Likevel ønsker vi å beskytte integriteten av nettsiden vår og tar gjerne imot tilbakemeldinger om disse nettstedene.

Personvernendringer

Selv om de fleste endringene trolig vil være små, kan FAVO AS endre retningslinjene for personvern fra tid til annen, etter FAVO AS’s eget skjønn. FAVO AS råder besøkende til jevnlig å sjekke denne siden for eventuelle endringer i retningslinjene for personvern. Hvis du har en PinToMind­-konto, bør du også sjekke dashbordet for varsler til disse endringene. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter eventuelle endringer i retningslinjene for personvern vil utgjøre din aksept av en slik endring.

Ditt samtykke

Ved å bruke våre nettsider, og alle relaterte tjenester samtykker du i våre vilkår for bruk og retningslinjer for personvern. 

TILLBAKA TILL HJÄLPSIDOR