English Svenska Dansk Norsk
Blogg pintomind.com

Tvåfaktor och uppdaterat databehandlaravtal

Publicerad 01.06.2023 av Favo
Tvåfaktor och uppdaterat databehandlaravtal

Nu kan du välja att aktivera tvåfaktor-autentisering för inloggning på PinToMind! Det är ett val som avsevärt ökar säkerheten för ditt konto hos oss. Samtidigt har vi uppdaterat vårt databehandlaravtal med en ny underleverantör, Sveve, som vi nu använder för att skicka SMS med engångskoder.

Tvåfaktor-autentisering - vad och varför?

Tvåfaktor-autentisering ger extra säkerhet vid inloggning och används idag för ett ökande antal digitala tjänster. Termen tvåfaktor-autentisering kommer från det faktum att du autentiserar dig, bekräftar vem du är, med hjälp av två faktorer när du loggar in.

För inloggning hos PinToMind är de två faktorerna lösenord och engångskod. Detta ger ett betydligt bättre skydd än enbart lösenord. Engångskoden är nämligen bara tillgänglig med fysisk tillgång till din mobil.

Fyra smarta val

Vi ger dig fyra alternativ i förbindelse med aktivering av tvåfaktor-autentisering hos oss. Du avgör själv vilka du vill ta i bruk, men vi rekommenderar att du lägger till alla för bästa funktionalitet och säkerhet:

Översikt över de fyra valen i samband med tvåfaktor-autentisering på PinToMind. Skärmbild.

Vi rekommenderar att du aktiverar alla fyra alternativ för tvåfaktor-autentisering (skärmbild från PinToMind).

Nytt i databehandlaravtalet

I samband med införandet av tvåfaktor-autentisering behövde vi hitta en tjänst för att kunna skicka SMS med engångskoder. Vi har valt Sveve, en norsk tjänst som lagrar och behandlar all data inom EU/EES.

Vi har lagt till ett nytt avsnitt om Sveve i vårt databehandlaravtal, i listan över underdatabehandlare. Se det aktuella avsnittet här om du vill veta mer om detta. Längst ner i det uppdaterade avtalet kan du också ladda ner en signerad version av det uppdaterade databehandlaravtalet.

Öka säkerheten för ditt konto idag!

Att aktivera tvåfaktor-autentisering för din användare hos PinToMind är enkelt. Följ guiden på våra supportsidor, så är det på plats!

Vi tar också tillfället i akt att påminna dig om vikten av ett starkt lösenord. Det är enkelt att uppdatera ditt lösenord hos oss, du hittar det under menyalternativet “Jag” när du är inloggad.

Några funderingar?

Din säkerhet är viktig för oss. Tveka inte över att ta kontakt med oss om du har några frågor eller vill ha råd! Vi hjälper dig gärna!Arkiv för alla blogginlägg
« 10 tips för innehåll på infoskärmar   ||   Alltid uppdaterad med PinToMind »