English Svenska Dansk Norsk
Blogg pintomind.com

Nya villkor

Publicerad 03.02.2022 av Favo

Vi har uppdaterat villkoren som styr användningen av våra webbplatser och tjänster. I processen har vi gjort stora ansträngningar för att kartlägga och dokumentera att säkerhet och integritet är väl omhändertagen på alla nivåer. Där det har varit nödvändigt, har vi bytt leverantörer och gjort förändringar internt. Detta gör PinToMind till ett ännu bättre val med hänsyn till skydd av personuppgifter, och det är vi väldigt nöjda med och stolta över! 💫 Nedan kan du läsa mer om processen och resultatet, och vad det innebär för dig.👇

Nya villkor
Utifrån feedback från kunder har vi justerat databehandlaravtalet en aning den 22 mars 2022. Det är ändringar som inte spelar någon roll för innehållet i artikeln nedan, men vi har ändrat datumen för när de nya villkoren träder i kraft. Läs mer om ändringarna vi gjorde den 22 mars, i artikeln Justering av databehandlaravtalet.

Varför nya villkor?

Vi behandlar skydd av personuppgifter som en grundläggande värdering, och arbetet med detta är därför något vi prioriterar högt. De senaste åren har ökat fokus på integritet generellt, och skärpt lagstiftning genom EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och Schrems II-domen i EU-domstolen, har bidragit till att lyfta skydd av personuppgifter ännu högre på dagordningen.

Ändringarna i de nya villkoren är därför ett resultat av en systematisk och grundlig genomgång under lång tid, som gör att vi vet och kan dokumentera att vi möter kraven på ett tillfredsställande sätt.

Vad innebär det för dig?

I praktiken kommer du inte att märka några större förändringar i själva tjänsten, men bakom vår tjänst finns några viktiga förändringar som gör att du kan vara trygg med att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Ett exempel på detta är att vi har bytt leverantör för lagring av uppladdade videor, så att de nu lagras i Norge istället för i USA. Den observanta användaren kanske har sett att användargränssnittet vid uppladdning av video är lite förändrat. Men den stora skillnaden i detta sammanhanget är alltså att datan nu lagras i Norge, i enlighet med kraven efter Schrems II-domen, — en principiell dom om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Lite om processen

I arbetet med nya villkor har vi fått väldigt god hjälp av advokatfirman CLP, som har specialiserat sig bland annat i frågor som immateriella rättigheter och integritet. De har också hjälpt oss tidigare och har varit en säker lots genom hela projektet.

CLP har synat oss i sömmarna, gått genom villkor och avtal vi har med våra leverantörer, och hjälpt oss att utvärdera nya tjänster när de gamla inte hållit måttet. Och - inte minst - de har hjälpt oss med själva texten i villkoren. Vi har fokuserat särskilt på att säkerställa att vi uppfyller alla krav efter Schrems II-domen.

— Favo arbetar regelbundet och grundligt med skydd av personuppgifter som en del av sina interna arbetsprocesser. Baserat på sin storlek och andra resurser är Favo bland de bättre i klassen på detta område. Advokat Stephan Brodschöll och advokatfullmäktig Reidar Skalleberg, CLP

Det uttalandet 👆 tar vi definitivt med oss som en fjäder i hatten på vägen framåt. 💫

Ändringar i villkoren

Ändringarna i våra villkor kan kort sammanfattas såhär:

Om du vill jämföra hittar du de gamla villkoren här.

Övergången till nya villkor och vad du behöver göra

De nya villkoren blir publicerade idag, den 3 februari 2022, och är gällande från samma dag för nya kunder. För existerande kunder kommer de nya villkoren träda i kraft efter 2 veckor, alltså den 17 februari 2022.

Det är ditt ansvar som användare och kund att hålla dig uppdaterad kring ändringar i villkoren, och vi ber dig därför om att läsa och sätta dig in i de nya villkoren innan de träder i kraft. Vi vill också göra dig uppmärksam på att din fortsatta användning av, eller åtkomst till tjänsten, efter att vi nu har kungjort ändringarna, anses som ett godkännande av det nya avtalet. 🤝

Möjlighet att ladda ner undertecknat databehandlaravtal

Utöver villkoren har vi nu också en möjlighet för att ladda ner en signerad PDF-version av databehandlaravtalet, för den som vill spara dessa undertecknade. Ladda ner avtalet, fyll i och underteckna och returnera till support@pintomind.com — så har vi ett undertecknat avtal. Du hittar länk för nerladdning längst ner i databehandlaravtalet.

För den som inte laddar ner gäller samma databehandlaravtal, som är en del av våra villkor.

Använder inte Google Analytics

Google Analytics blev nyligen dömt av den österriska datainspektionen för brott mot Schrems II-domen från EU-domstolen. Anledningen är att Google Analytics använder amerikanska molntjänster, som kan tvingas av amerikanska myndigheter att lämna ut personlig information.

Vi bytte ut Google Analytics 2019 och använder istället Fathom Analytics på våra webbsidor. Fathom anonymiserar alla data, och samlar inte in någon personlig information.

Vi gör vad vi kan för att undvika cookies (och tillhörande cookies-meddelanden) på våra webbsidor. Vissa cookies krävs, till exempel för att komma ihåg inloggning, men om du besöker pintomind.com för första gången är vi stolta över att webbläsaren inte använder några cookies. 🚫🍪

Fråga oss gärna!

Vi hoppas att du värdesätter ändringarna vi har gjort. 🙌😊 Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor! - Vi svarar mer än gärna om det är något du undrar över. 😊Arkiv för alla blogginlägg
« 5 anledningar till varför PinToMind är så genial för skolor   ||   PinToMind på Griffin School i Texas »