English Svenska Dansk Norsk
Blogg pintomind.com

Detaljerade pushnotiser i PinToMind Go!

Publicerad 22.01.2019 av Favo

Pushnotiserna i vår mobilapp, PinToMind Go, har precis blivit mycket bättre! Nu får användarna av appen fler detaljer om vad som är nytt, redan i pushnotisen. Sedan kan de klicka sig direkt in till det nya innehållet i PinToMind Go.

Detaljerade pushnotiser i PinToMind Go!

Detaljerad notis

Skillnaden från tidigare, är att man nu kan skicka ut faktisk text och bild som finns i anslaget, istället för att bara skicka meddelande om att något nytt är publicerat. På det viset får användarna information om vad som är uppdaterat på informationsskärmen redan när de ser pushnotisen från Go på sin telefon.

Gå direkt till skärm eller till anslag

När man öppnar pushnotisen väljer man mellan två möjligheter: “Gå till skärm”, som tar dig till den skärmen där det nya anslaget finns, eller “Gå till anslag”, som tar dig direkt till det nya anslaget.

Inte för alla typer av anslag

Pushnotiser är bara tillgängligt för passande anslagstyper. Detta är för att förhindra förvirring vid t.ex. kalender- och Facebookanslag där man möjligtvis skulle kunna förvänta sig att få en pushnotis varje gång något nytt läggs in i kalendern, eller när någon lägger ut något nytt på Facebook. Möjlighet för att skicka pushnotiser är nu tillgängligt i textanslag, bildanslag (inkl. bild på nätet), text & bild-anslag och YouTube-anslag.

Slut på beta-period

Den relativt långa beta-perioden går nu mot sitt slut, och datumen för att vår mobilapp PinToMind Go går ut ur beta är satt till den 1 mars 2019.Arkiv för alla blogginlägg
« Nya supportsidor - med sökfunktion! 🔍   ||   Vi öppnar för signaldelare i särskilda fall »