English Svenska Dansk Norsk
Blogg pintomind.com

Låt eleverna vara med och bidra

Publicerad 03.03.2015 av Favo
Låt eleverna vara med och bidra

Varför inte låta eleverna vara med och bidra till och påverka informationsskärmens innehåll? Skolans informationsskärm kan på det sättet verkligen reflektera vad den är - just skolans informationsskärm!​

Ett alternativ till skoltidning

Som ett alternativ till skoltidning kan man göra en väggtidning på informationsskärmen. Låt eleverna arbeta med kreativa anslag som kan vara aktuella för skolans elever och personal - och publicera dessa på informationsskärmen!

Utveckla digitala färdigheter

Det är viktigt för eleverna att utveckla digitala färdigheter - och varför inte använda informationsskärmen i det syftet? Det kommer också att ge dem en möjlighet att arbeta med sammansatta texter där skrift, ljud och bilder samverkar. Eleverna kan till exempel göra anslag där de gör reklam för läxhjälp, temadagar, fritidsaktiviteter och så vidare.

Tidsstyr anslagen

Vill du inte att detta ska dominera allt för mycket, så kan du bestämma en dag eller två i veckan som dessa anslag visas, något som kommer att hjälpa till att göra dem extra speciella dessutom. Det är lätt att tidskontrollera anslag till att bara visas på bestämda dagar, eller enbart på vissa skärmar.Arkiv för alla blogginlägg
« Öka uppmärksamheten kring din informationsskärm   ||   Informationsskärmar som uppdateras automatiskt »