English Svenska Dansk Norsk
Blogg pintomind.com

Internkommunikation - över landgränser

Publicerad 09.02.2015 av Favo
Internkommunikation - över landgränser

Företag med kontor i olika delar av världen kan ha god hjälp av pintomind.se. Zenitel, en internationell leverantör av kommunikations- och säkerhetslösningar har sina informationsskärmar spridda i Norge, Danmark, Finland, Singapore, Kroatien, USA och Karibien.

- Hjälper till att skapa tillhörighet och till att agera gemensamt

Zenitel har avdelningar i många länder och huvudkontor i Norge. Zenitel i Norge har tillsammans över 110 medarbetare, fördelat på kontor i Oslo, Horten och Trondheim.

Vi vill att våra anställda ska känna en tillhörighet till Zenitel och en samhörighet med sina kollegor i andra länder.

- Vi vill att våra anställda ska känna en tillhörighet till Zenitel och en samhörighet med sina kollegor i andra länder, säger Marte Helene Tollefsen, en engagerad kommunikationskoordinator. De stora avstånden gör att den interna kommunikationen är extra viktig för att kunna agera gemensamt som en organisation. Informationsskärmar på kontorens gemensamma utrymmen är ett av de hjälpmedel som vi använder för att uppnå detta, fortsätter hon./p>

- Globalt och lokalt innehåll på skärmarna

- Vi har en informationsskärm på varje lokalkontor, där vi visar både lokal information och globala meddelanden från huvudkontoret. Detta säkrar lokal förankring, samtidigt som vi kan sprida budskap om värden till företaget och annan viktig information globalt, berättar Tollefsen.

Bra komplement till intranätet

Informationsskärmarna används till att dela Zenitels värderingar och mål, och detta hjälper företaget att nå affärsmässiga mål, och till att fungera bra socialt.

Informationsskärmarna är ett bra sätt att snabbt och effektivt kunna sprida budskap och information till de anställda.

Tollefsen menar att informationsskärmarna är ett väldigt bra komplement till intranätet. - Även om alla anställda har intranätet som startsida när de öppnar sina webbläsare, så är det lättare att förbise information där än på en informationsskärm, menar hon.

- Variation och aktualitet är viktigt

- En jämn ström av en blandning av formell och informell information, att det ser snyggt ut, och att sakerna inte ligger ute för lång tid, gör att uppmärksamhet dras till skärmarna. Som tillägg är bilder från olika mässor och interna sociala event alltid bra för att fånga uppmärksamhet, avslutar hon.Arkiv för alla blogginlägg
« Allt att vinna på att testa PinToMind!   ||   Öka uppmärksamheten kring din informationsskärm »