Du har en kampanjkod! Registrera ditt provkonto nu och spara 500 SEK!
Hjälpsidor / Anslagstyper och funktioner

Hantera anslag från förstasidan

Filtrera anslag

Överst till vänster på öppningssidan hittar du en rullgardinsmeny med alternativ som filtrerar vilka anslag som ska visas i listan över anslag.

Till höger om rullgardinsmenyn hittar du en länk till mer avancerade filter och sökning. Här kan du ange filtret mer i detalj, bland annat kan du välja att bara se anslag som tillhör en användare eller anslag av en speciell typ.

Förhandsgranska anslag

Klicka på linjen för ett anslag du vill förhandsgranska. Överst på förhandsvisningsbilden kan du välja om du vill förhandsgranska anslaget på normal eller vertikal skärm. Har du flera skärmar, kan du också välja vilken skärm du vill förhandsgranska på.

Välj plats och ordning av anslag

Anslagslistan är indelad i tre delar, som representerar skärmområden: huvudanslag, sidofält och sidfot.

Till vänster om titeln på anslag, hittar du symbolen . Denna kan du placera musen över, hålla nere vänster musknapp och dra anslaget upp eller ner. Du kan ordna anslag och du kan välja på vilken del av skärmen anslaget ska visas.

Se status och välj vilka skärmar som anslag ska visas på

Symbolen visar att anslaget är aktivt och visas på en skärm. Symbolen visar att anslaget har tidsstyrning (vita sektorn inuti cirkeln), och ligger väntande inför tiden för tidsstyrningen (orange), och att den ska visas på en skärm. Symbolen visar att anslaget inte är knutet till någon skärm och därför inte är aktivt.

Genom att klicka på statusikonen får du upp en lista med skärmar. Här kan du välja att ta bort eller lägga till anslaget på en skärm.

Till vänster om statussymbolen finns en rullgardinslista där du kan välja hur länge anslaget ska visas.

TILLBAKA TILL HJÄLPSIDOR