Du har en kampanjkod! Registrera ditt provkonto nu och spara 500 SEK!
Hjälpsidor för PinToMind

Kan jag bli återförsäljare för PinToMind?

Provision

Vi erbjuder provision till återförsäljare som introducerar nya kunder för PinToMind. Provisionssatsen är 25% av teckningskursen första året.

Vi betalar återförsäljaren när han fakturerar oss för provisionsbeloppet efter att kunden har betalat sin faktura till oss.

Samma pris och samma provision för alla

Vi har samma priser till alla våra kunder, och vi har samma provision till återförsäljare. Nya kunder skapar ett vanligt provkonto och efter att kontot aktiverats betalar de fakturan som skickas direkt från oss. När detta har betalats, betalar vi en provision om kontot säljs genom en återförsäljare.

Koppling mellan återförsäljaren och provkonto

Det finns tre sätt att registrera att ett nytt konto ska krediteras till en återförsäljare:

Inte försäljning av stora konton

Vi tillåter inte försäljning av förvaltningsskärmar och funktionalitet från stora konton, till exempel att en återsäljare har ett PRO-konto och säljer tillgång till skärmar åt flera små kunder. Alla kunder ska ha sitt eget konto, det är inte möjligt att samla flera kundkonton på ett konto hos återförsäljaren.

Återförsäljar-FLEXI-avtal

Återförsäljare kan genom avtal registreras som FLEXI-avtal. Försäljarens kunder kan då vara del av avtalet så länge det finns ett definierat kundförhållande mellan återförsäljaren och kunden, t.ex. den period som anges av leasing av utrustning, ramavtal m.m. Om kundförhållandet upphör, måste kunden flyttas till en av våra vanliga kontotyper.

Det är samma krav om 20 skärmar på FLEXI-konton i avtalet under det första året på återförsäljar-FLEXI-avtal som på vanliga FLEXI-avtal. Det är accepterat att kundens konto har en faktureringsadress till återförsäljaren så att återförsäljare kan skicka total faktura på fler tjänster till kunderna.

Återförsäljare med FLEXI-avtal kan använda andra kontotyper för kunder där det är mest fördelaktigt, men skärmar på sådana konton räknas inte in i 20-skärmar-kravet för FLEXI-avtal. Återförsäljare med privat FLEXI-avtal beviljas inte provision, varken för FLEXI-konton eller för andra konton.

Komma igång

För att starta som återförsäljare kontakta support@pintomind.com!

TILLBAKA TILL HJÄLPSIDOR